Облік суфлярних виділень і проривів метану

Номер суфляру (прориву), дата та час виникнення Вид метано- виділення (суфляр, прорив) Назва та символ пласта Найме- нування виробки Місце виник- нення суфляру (прориву) у виробці Концентрація метану у вихідному з виробки струмені під час дії суфляру (прориву), % Витрата повітря, м3/хв. Максимальна зареєстрована витрата метану, м3/хв. Тривалість дії суфляру (прориву), діб Роботи, що проводились у виробці перед суфлярним виділенням (проривом) метану Геологічні порушення, наявні у місці або поблизу суфляру (прориву) Заходи, що здійсню- валися під час ліквідації суфлярного виділення (прориву) Підпис начальника дільниці ВТБ та начальника технологічної дільниці Підпис головного інженера шахти


Форма 4

Облік підвищеної концентрації діоксиду вуглецю (вуглекислого газу Облік суфлярних виділень і проривів метану)

Назва виробки із вказівкою місця, де виявлена підвищена концентрація Дата та час виявлення підвищеної концентрації, годин, хв. Дата та час здійснення вимірів, годин, хв. Результати вимірів Час, протягом якого спостерігалася підвищена концентрація, годин Причини появи підвищеної концентрації Заходи, здійснені для ліквідації підвищеної концентрації Підпис начальника дільниці ВТБ та начальника технологічної дільниці Підпис головного інженера шахти
місце виміру витрата повітря, м3/хв. концентрація діоксиду вуглецю (вуглекислого газу), %


Додаток 8 до Правил безпеки у вугільних шахтах


Формаdocumentaggvben.html
documentaggviov.html
documentaggvpzd.html
documentaggvxjl.html
documentaggwett.html
Документ Облік суфлярних виділень і проривів метану