Приклад оформлення змісту наведено у додатку Б.

Список використаних джерел, на які є посилання в тексті контрольної роботи, наводять наприкінці основної частини роботи, починаючи з нової сторінки. Це обов’язкова складова, важливий елемент роботи. Бібліографічний апарат є показником рівня обізнаності автора з наявною дослідницькою літературою за темою його роботи.

Джерела, використані при виконанні контрольної роботи, але на які немає посилань у роботі, до зазначеного списку не включають.

Джерела в списку використаних джерел слід розміщувати за алфавітом, орієнтуючись на початкову літеру бібліографічного опису, або в порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Відомості про джерела, включені до списку, слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов Приклад оформлення змісту наведено у додатку Б.’язковим зазначенням назв праць. Наукові праці у списку літературних джерел подають мовою, якою їх видано.

Список використаних джерел має включати, виходячи із загальноприйнятої практики, не менше 10-15 найменувань. Порядкові номери бібліографічних описів джерел у цьому списку є номерами, якими позначають у квадратних дужках посилання в контрольній роботі.

Контрольна робота повинна носити самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту фактичних даних із літературних джерел без оформлення посилання на них.


documentagfyhlx.html
documentagfyowf.html
documentagfywgn.html
documentagfzdqv.html
documentagfzlbd.html
Документ Приклад оформлення змісту наведено у додатку Б.